Народний депутат України VII скликання

Олександр Мочков

Круглий стіл "Створення окремого міністерства з питань Криму та тимчасових переселенців"

В своєму виступі відзначив необхідність підійти до вирішення цього питання з холодною головою та тверезим розрахунком – «Для того щоб ставити питання про створення окремого державного органу необхідно окреслити коло проблем, що потребують вирішення та визначити форми та методи їх вирішення. На сьогоднішній день, однією з основних перешкод для створення органу по координації державної політики стосовно Кримського півострова та вирішення проблем вимушених переселенців є відсутність державної стратегії в цих питаннях. Наша Держава не визначила мети своєї політики стосовно Криму, а відтак дуже складно визначити завдання, які потрібно виконувати для досягнення конкретних цілей. Відсутня або недостатня координація діяльності відповідних міністерств та відомств. Всі зміни до законодавства або нормативно-правових актів, стосовно Криму, які зараз приймаються є фрагментарними та незбалансованими, а тому вже зараз є серйозні побоювання в можливості реалізації даних ініціатив». На мою думку, треба створити не міністерство, а окремий центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом. Це має бути певна надбудова над іншими відомствами. Я пропоную створити Національне агентство з питань Криму та тимчасово переселених осіб з зони проведення АТО.